بسته آموزشی کنکور
(نیترو تست)
زبان انگلیسی پایه تا دوازدهم

در این بسته نکات و تستها به روش نیترویی حل می شود یعنی دانش آموز می تواند هر تست را کمتر از یک چهارم زمان استاندارد حل کند.
(هر تست ۴۸ ثانیه وقت داده می شود که با روش نیترویی کمتر از ۱۲ ثانیه حل می شود.)

* در روش نیترویی، اعتماد بنفس به دانش آموز داده می شود.

* در روش نیترویی، دانش آموز فاصله زیادی از رقیبان می گیرد.

* در روش نیترویی، وقت آزاد شده را می توان صرف درسهای دیگر کرد.

* در روش نیترویی، یادگیری آسان و تسهیل شده است.

* در روش نیترویی، مطالب عمق زیادی دارند.

در روش نیترویی، دانش آموز قدرت تحلیل گزینه ها را می یابد.

* در روش نیترویی، از دانش آموز در کانال VIP پشتیبانی می شود.

در روش نیترویی
علاوه بر گرامر، بخش واژگان و بطور تخصصی ریدینگ و کلوز تست هم تدریس شده است.

کهکشان،
آموزش کارآمد،
لذت یادگیری