مدیران محترم، خانواده های گرامی

به منظور افزایش آگاهی از دوره آموزش فونیکس کهکشان، همایشی بصورت آنلاین در تاریخ ۳ اردیبهشت راس ساعت ۱۸ برگزار می شود. در این همایش سیستم جامع فونیکس توضیح داده خواهد شد و به راهنمایی و مشاوره مدیران و خانواده ها در مورد آموزش زبان خردسالان می پردازیم.

اگر بخواهیم فونیکس را در جمله ای کوتاه تفسیر کنیم، باید بگوییم: فونیکس یعنی 《علم آواشناسی و یادگیری کودک در محیطی شبیه به محیط زبان مادری》. بدین گونه که کودک با استفاده از ابزار های کمک آموزشی و بازی های آموزشی زبان خارجی را یاد خواهد گرفت. به امید خدا

جهت آشنایی بیشتر با اهداف آموزشی و برنامه های آموزشی فونیکس کهکشان در همایش روز جمعه ۳ اردیبهشت شرکت نمایید.

ثبت نام همایش