ضرب‌ المثل یا زبانزد نوعی از بیان کوتاه، ساده و عامه پسند است که معمولاً تاریخچه و یا داستانی پندآموز در ورای بعضی از آن‌ها نهفته ‌است. بسیاری از این داستانها از یاد رفته‌اند، و پیشینه برخی از آنها بر بعضی از مردم روشن نیست، با این حال، در سخن به‌کار می‌روند. ضرب‌المثل ها  به طور موثر یک حقیقت عادی را بر اساس تجربه عملی یا عقل سلیم تجسم می بخشند. دلیل محبوبیت آنها به خاطر استفاده از آن در زبان گفتاری و همچنین در ادبیات عامیانه است.

برخی از نویسندگان ضرب المثل ها را از خود می آفرینند تا جلوه ادبی به آثار خود بیفزایند. با این حال، در شعر، شاعران با به کار بردن برخی از قطعات در عناوین شعر، از ضرب المثل ها استفاده می کنند.

کاربرد ضرب المثلها در زبان فارسی و انگلیسی

مهمترین کاربرد ضرب المثل‌ها آموزش مخاطب است. آنها اغلب حاوی توصیه های تخصصی هستند و نقشی در آموزش خوانندگان دارند که در صورت انجام کاری ممکن است با آنها روبرو شوند. از این رو، ضرب المثل ها نقش آموزشی را بازی می کنند. از آنجا که ضرب المثل ها معمولاً استعاره ای و غیرمستقیم هستند، به نویسندگان اجازه می دهد پیام های خود را به روشی آرام بیان کنند.

معادل ضرب المثل های فارسی در زبان انگلیسی

یکی از جذاب ترین قسمت های یادگیری زبان خارجی، آشنایی با ضرب المثل های موجود در آن زبان است. زبان انگلیسی و فارسی در این مورد موارد مشترک فراوانی دارند که می توانید با دانلود فایل ضرب المثل ها، همه آن ها را با هم ببینید و بخوانید و حفظ کنید.

دانلود رایگان معادل ضرب المثل های فارسی در انگلیسی کلیک کنید